Prema Statutu i Riješenju o registraciji područje djelovanja je brdovita visoravan na području Karlovačke i Ličko Senjske županije, koji je ograničen upravo granicom Gospićko Senjske biskupije.

Obzirom da je Gospićko Senjska biskupija odlično prostorno podijeljena na pet djelova –dekanata onda smo prihvatili takovu prostornu organizaciju jer najbolje okuplja stanovništvo i mjesta gdje zamišljamo provoditi aktivnosti i projekte HEA-e.

Nama je u interesu da ovaj program i njegove ideje dopru do najdaljeg kutka tog područja i da narod shvati i prihvati naše ideje, da i sam predlaže kako pomoći tim krajevima da se približe tom Bogom danom prostoru zemljine kugle ,da privređuju kroz razne gospodarstvene projekte na način da ne uništavaju svoje stanište.

Mi svi moramo biti svijesni da je čovječanstvo počelo uništavati prirodni Bogom dan prostor na kojem obitava i od kojeg živi.

Najveće je greška što ljudi misle da će znanstveno visoko prinosnim i genetski obrađenim usjevima i stokom, te stalnim tretiranjem najrazličitijim sredsvima tla, vode i zraka doprinijeti boljtku života i obitavanja.

PONAVLJAMO!

To naprosto nije točno. Taj „boljitak“ je naprosto prividan , privremen i opasan pa ma kako mi to shvatili i ma kako to zvučalo. Već se sad pokazuje da smo narušili prirodnu ravnotežu i da nam katastrofalne klmatske promijene i oluje, uragani, potresi, suše, poplave te dizanje mora uništava stanište gdje čovjek obitava. I zbog toga se troše neviđene milijarde da bi se obranilo od neobranjivoga.

Mnogo je pametnije , pa makar i na samo djelićima zemljine kugle početi vraćati narušenu ravnotežu i početi stvarati okoliš na način EKSTENZIVNOG EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG GOSPODARENJA.

KARTA PODRUČJA DJELOVANJA

 Karta područja djelovanja HEA-e